Christina Lobeau

schilderij Christina Lobeau

Titel "Moeder liefde", olieverf met paletmes opgezet


Beeldend kunstenares met de naam Christina Lobeau schildert in Neo-Symbolistische stijl. 

Het Neo-Symbolisme, een kunststroming waarvan Jacob Kanbier schepper en eervol volgeling is, baseert zich op het idee van het overgaan van het materiële in het metafysische. Zij is meer dan het zoeken naar het verborgene in de ons omringende wereld. Het slaat geen brug tussen romantiek en spiritisme en vormt geen schakels met de decadentie of het byzantijnse. Zij is de kruisbestuiving van de kunstenaar en zijn bovenzinnelijke inspiratie.

De naam Lobeau is afgeleid van de naam van Christina's voorouders die in Frankrijk woonden en die in de tijd van de Franse Hugenoten zijn gevlucht en uiteindelijk in Nederland terecht zijn gekomen. 

Christina geeft schilderles in Hillegom.

Contactgegevens: 
E-mail: wilmademooij@gmail.com
Telefoonnummer: 06 10309590