Kees van Leeuwen

schilderij Mata Hari van Kees van Leeuwen 

Kees is geboren aan de Delftse Schie in mei 1946 om de hoek waar ooit het atelier was van Johannes Vermeer. De meeste tijd van zijn jeugd woonde hij in de Delftse binnenstad, waar hij vanuit zijn kamer keek over de plaats waar ooit Carel Fabritius woonde en werkte. In 1972 is hij naar Friesland verhuisd en hij woont daar nog steeds in een leuk huis aan een leuk grachtje.

Kees is beeldend kunstenaar, schrijver/dichter en wetenschapper. Op zijn website Kunst van Kees zijn diverse van de collecties te zien die hij in de loop der jaren heeft gemaakt. In 2012 heeft hij bijvoorbeeld een renaissance koor en orkest geschilderd van 40 schilderijen.

Momenteel is hij bezig met een project over Friese Vrouwen. Meer informatie ziet en leest u op zijn website Fryske Froulju. Het hier getoonde schilderij van Mata Hari, een bekende Friezin, maakt onderdeel uit van deze bijzondere collectie.

Contactgegevens:
Kees van Leeuwen
Website 1: www.kunstvankees.nl
Website 2: www.fryskefroulju.nl